Жабаљ - Инвестиције

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије
Инвестиције у току у општини Жабаљ:
 • Генерални пројекат канализације и водоснабдевања и фабрике воде је завршен;
 • Уређење прилазних путева на депонијама је у току;
 • Уређују се атарски путеви и отресишта у месним заједницама;
 • Конкурисано је преко Канцеларије за Инклузију рома код Светске Здравствене Организације за фабрику за рециклажу;
 • Спортска хала у Жабљу, завршетак пословног дела;
 • Појачано одржавање коловозне конструкције Р-122, Жабаљ-Чуруг;
 • Реконструкција школске зграде у Чуругу;
 • Реконструкција цркве у Чуругу;
 • Паркинг испред здравствене станице у Чуругу је у завршној фази;
 • Школска спортска сала у Ђурђеву је у завршној фази;
 • Пројекат за пречистач у завршној фази, носилац-Војводина пројект;