Жабаљ - Образовање

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Предшколским образовањем и васпитањем бави се Предшколска установа „Детињство“ Жабаљ са објектима у насељеним местима Жабаљ, Ђурђево и Госпођинци, док се у Чуругу овом делатношћу бави основна школа „Ђура Јакшић“. Предшколским васпитањем и образовањем обухваћено је 650 деце од којих је 250 деце у целодневном боравку узраста 3 до 6 година и 400 деце у полудневном боравку- забавишту узраста 6 до 7 година. Сва деца узраста пред полазак у школу обухваћена су предшколским образовањем. Рад са децом одвија се на српском језику а у Ђурђеву једна група забавишта наставу изводи на русинском језику који касније настављају основно образовање на матерњем језику. У предшколском образовању запослено је 50 радника.

Основним образовањем баве се 4 основне школе и то у сваком насељеном месту по једна: ОШ „Стеван Дивнин Баба“ Жабаљ, ОШ „Ђура Јакшић“ Чуруг, ОШ“Јован Јовановић Змај“ Ђурђево и ОШ“Жарко Зрењанин“ Госпођинци. Основне школе су потпуне са наставом од првог до осмог разреда на српском језику а у Ђурђеву поред српског језика настава се изводи и на русинском језику од првог до осмог разреда. Основне школе похађа укупно 2900 ученика организованих у 124 одељења од којих је 47 ученика у 6 одељења са сметњама у развоју. У основним школама запослено је 235 радника. Традиција основног образовања дуга је преко 270 година.

Средњим образовањем бави се Средња школа „22 октобар“ у Жабљу основана пре 25 година. Поред једног одељења, ван седишта школе, Гимназије „Светозар Марковић“ из Новог Сада, у школи се образују ученици за занимања: машински техничар у четворогодишњем трајању и бравар, машинбравар, металоглодач, металостругар, аутомеханичар, механичар привредне механизације и механичар гасо и пнеумо енергетских постројења у трогодишњем трајању. Школу похађа 357 ученика организованих у 14 одељења. Поред 150 ученика из Жабља школу похађају и ученици из осталих насељених места општине Жабаљ. Настава се изводи на српском језику. У школи је запослено 44 радника.

Редовне основне и средње школе, 2006/2007. – крај школске године.
град/
општина
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу Свега Завршили школу
Жабаљ 4 121 2691 335 1 18 539 95
Специјалне школе и школе за одрасле, 2006/2007. – крај школске године.
град/
општина
СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ
Укупно Одељења Ученици
Свега Завршили школу
Жабаљ 4 9 75 8