Жабаљ - Привреда

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документација Јавних набавки

Информатор о раду

Информације од јавног значаја

Примери образаца за подношење захтева и жалби

Поставите питање

Поставите питање Начелнику ЈБУО

Линкови

Влада Републике Србије

Народна скупштина
Републике Србије

Ратарство је у општини Жабаљ данас најдоминантнија грана пољопривреде, како по величини површина на којима се гаје биљне културе, тако и по укупној количини производа и континуираности раста производње у временском периоду када су и најпресуднији услови за привредјивање били релативно стабилнији (до краја 80-тих година). С тим у вези од житарица највише се гаји кукуруз и пшеница, док се од индустријских биљки гаје шећерна репа и сунцокрет.

Водећу улогу у друштвеном сектору имају:
  • ПД „Будућност“ Чуруг,
  • ДП „Јединство“ Жабаљ,
  • ДП „Госпођинци“ Госпођинци и
  • ДД „Ђорђе Зличић“ Ђурђево,
Пољопривредна површина према начину коришћења, 2006
град/
општина
Укупно Оранице и баште Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци
Јужнобачки
округ
325438 299318 2641 2116 3564 11614
Жабаљ 34854 30894 59 32 437 1987
ИНДУСТРИЈА

Водећу улогу у индустрији шећера има свакако „Шајкашка“ ДД Фабрика шећера, док се у металској индустрији издвајају ДП „Вос“, друштвено предузеће за производњу и монтажу опреме за сточарство, вентилационих система и др. и Друштвено предузеће за производњу пољопривредних машина и резервних делова за пољопривредне машине “ 1. октобар“.

Прехрамбена индустрија

ДП „Стеван Дивнин“ Жабаљ

ТРГОВИНА

„Нединић НМ Конвој ДОО“ Ђурђево

САОБРАЋАЈ

Путнички

  • „Бус превоз“ Чуруг
  • „Саобраћај“ Жабаљ

Транспортни

  • „Рагаји транспорт“ Ђурђево
  • „Марк траде“ Госпођинци