Dani polja Intituta za ratarstvo i povrtarstvo

Institut za ratarstvo i povrtarstvo i ove godine tradicionalno je organizovao prolećne Dane polja strnih žita, krmmnog bilja i uljane repice.

Dani polja su prilika da Institut na svojim oglednim parcelama izloži najnovije NS sorte i hibride ratarskih i povrtarskih kultura sa ciljem da široj javnosti predstavi svoja naučna dostignuća i savremene trendove u poljoprivrednoj proizvodnji.

Načelnik Južnobačkog upravnog okruga Milan Novaković, prisustvovao je ovoj manifestaciji u četvrtak 30. maja 2019. godine na Rimskim šančevima.