Контакт

Инспекција Телефон E-mail
Инспекција рада 021/420-075
021/421-206
021/421-785
novisad.ir@minrzs.gov.rs
Тржишна инспекција 021/421-824 goran.macura@mtt.gov.rs
trzisna.novisad@mtt.gov.rs
Пољопривредна инспекција 021/421-823 aleksandar.curcin890@gmail.com
Фитосанитарна инспекција 021/4726-288 nina.nikolic@minpolj.gov.rs
Здравствена инспекција 021/427-130 zdravstvena.novisad@zdravlje.gov.rs
Туристичка инспекција 021/427-405
021/451-255
turistickainsp.novi sad@mto.gov.rs
Управна инспекција nada.hengl@gmail.com
Школска управа 021/529-223 sunovisad@mpn.gov.rs
Ветеринарска инспекција 021/427-823
021/472-5112
juznobackiokrug.vetinsp@minpolj.gov.rs
Еколошка инспекција inspekcija@eko.gov.rs
Инспекција за друмски саобраћај predrag.tomic@mgsi.gov.rs
Инспекција за поштанске услуге 064/866-0986 nenad.gredo@mit.gov.rs

ПИСАРНИЦА

Тел: +381 21 421 822
E-mail: pisarnica@juznobacki.okrug.gov.rs
Радно време писарнице са странкама од 08.00 до 13.00 часова

ЈУЖНОБАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Булевар Михајла Пупина 10, III спрат
21101 Нови Сад
Тел: +381 21 421 786
E-mail: vesna@juznobacki.okrug.gov.rs

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Бојан Савић – шеф Одсека
Булевар Михајла Пупина 10, III спрат
21101 Нови Сад
Тел:
+381 21 421 786
E-mail: bojan@juznobacki.okrug.gov.rs

Радно време

Од 07.00 до 15.00 часова