Остали документи

Назив документа Формат Величина Формат Величина
Правилник о раду 182 KB 27 KB
Планирана, одобрена и реализована средства за 2022. годину 182 KB 27 KB
Планирана, одобрена и реализована средства за 2021. годину 138 KB 32 KB
Планирана, одобрена и реализована средства за 2020. годину 39 KB 33 KB
Планирана, одобрена и реализована средства за 2019. годину 39 KB 39 KB
Планирана, одобрена и реализована средства за 2018. годину 39 KB 32 KB
Планирана, одобрена и реализована средства за 2017. годину 39 KB 28 KB
Планирана, одобрена и реализована средства за 2016. годину 39 KB 25 KB
Правилник о систематизацији 116 KB 95 KB
Правилник о пословном понашању запослених 326 KB 93 KB
Правилник о интерним контролним поступцима 404 KB 152 KB
Правилник о набавкама 336 KB 246 KB
Извештај о примени кодекса понашања за 2022.
120 KB
Извештај о раду Савета ЈБУО за 2021 годину
118 KB
Извештај о раду стручне службе ЈБУО за 2022 годинз
108 KB
Извештај о раду Савета Јужнобачког управног округа за 2022. годину 99 KB
Извештај о примени кодекса понашања државних службеника у Јужнобачком управном округу
99 KB
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места 33 KB
Образац пријаве на конкурс 45 KB
Обавештење – кандидати за конкурс 1,34 MB
Уредба о управним окрузима 252 KB
Закон о безбедности и здрављу на раду 92 KB
Закон о државним службеницима 413 KB
Правилник о буџетском рачуноводству 3,31 MB
Пословник Савета управног округа 876 КБ
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 2,35 МВ