FAQ

 1. Да ли управни окрузи представљају територијалну организацију Републике Србије?

  Не. Управни окрузи нису облик локалне самоуправе или део територијалне организације Републике Србије, већ представљају начин организовања државне управе. Према Закону о државној управи је одређено да се управни округ образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државене управе.

 2. Где могу да пријавим мог послодавца који не уплаћује доприносе за здравствено и пензијско осигурање запосленима?

  Повреду својих права из области радних односа можете пријавити писменим путем у писарници Јужнобачког управног округа, у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10. I спрат, канцеларија број 2. сваког радног дана од 07 до 15 часова. Такође, за све информације из области радних односа можете се обратити одељењу инспекције рада у Новом Саду путем телефона на бројеве 021/421-822, 420-075.

 3. Купила сам веш машину у једној продавници у Руми. Након два месеца се покварила. Коме да се обратим за помоћ?

  Прво се обратите продавници у којој сте купили производ или овлашћеном сервису. У случају да не добијете позитиван одговор, обратите се одељењу тржишне инспекције у Сремској Митровици.

 4. Где могу да поднесем захтев за регистрацију медицинске лабораторије у Врбасу?

  Одобрење за рад даје здравствена инспекција Министарства здравља. Захтев можете поднети у писарници Јужнобачког управног округа у Новом Саду, адреса је Булевар Михајла Пупина број 10, први спрат.

 5. У ресторану нисам добио фискални рачун. Коме да се обратим?

  За надзор над угоститељским објектима надлежна је туристичка инспекција Министарства трговине, туризма и телекомуникација. Седиште туристичке инспекције за Јужнобачки управни округ је у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 6. Захтев можете предати лично или путем поште на писарницу Јужнобачког управног округа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10, први спрат. За неиздавање фискалних рачуна можете се обратити и пореској управи.

 6. Желим да отворим пољопривредну апотеку. Где могу да добијем информације која средства за заштиту биља могу да продајем и под којим условима?

  Обратите се фитосанитарној инспекцији Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 10, други спрат.