Начелник

Милан Новаковић

Начелник Јужнобачког управног округа је Милан Новаковић.

Милан Новаковић рођен је 09.11.1963. године у Кикинди.

По занимању је дипломирани инжењер пољопривреде. Дипломирао на Факултету у Новом Саду 1990. године.

Обављао је функције: в.д. директора ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад од септембра 2012. године, преузимача ризика у Дунав осигурању АД од 2009-2012. године, менаџера јавне агенције за пољопривреду и малу привреду Општине Кикинда, као и рад у предузећима Номицо доо (1994-2005) и Агровојводина (1991-1993).

За народног поланика Републике Србије изабран је 2014. године.

Ожењен је и има двоје деце.

Начелник Јужнобачког управног округа:

  • За свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади Републике Србије;
  • Усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им издате;
  • Прати остваривање планова окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад;
  • Прати рад запослених у окружним подручним јединицама и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих;
  • Сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа;
  • Сарађује са општинама и градовима и врши друге послове одређене законом;
  • Поставља га Влада на пет година, на предлог министра надлежног за послове управе, према закону којим се уређује положај државних службеника.