Општине

Јужнобачки округ је смештен у средишњи део Панонске низије, у северном делу Србије. Има прворазредни саобраћајни значај, испресецан са међународним, магистралним, регионалним и локалним путевима. Поред главног пловног пута реке Дунав, Коридора 7, кроз Јужнобачки округ једним делом пролази и Коридор 10, који спада у значајне европске путне правце. Сврстан је у Транс Еуропиан Моторwаyс (ТЕМ) путеве, који између осталог имају за циљ повезивање северног и јужног дела европског континента.

Округ се простире на површини од 4.015 км2, а броји укупно 603.244 становника. Општине обухваћене округом су: Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бечеј, Беочин, Србобран, Врбас, Жабаљ, Нови Сад, Тител, Темерин и Сремски Карловци, унутар којих се налази 77 насеља. Седиште округа је Нови Сад, главни град Аутономне покрајине Војводине, други по величини у Србији у коме живи око 300 хиљада становника.

Јужнобачки округ је привредно најразвијенији регион у Србији. Округ има преко десет хиљада регистрованих малих и средњих предузећа. Од укупне територијалне површине, обрадива пољопривредна површина се простире на око 3.200 км2. Посебно су развијени значајни привредни и пољопривредни капацитети, прерада нафте, грађевинарство, хемијска индустрија, индустрија машина, алата и прехрамбена индустрија.

Јужнобачки округ је вишенационална, мултикултурална и мултиконфенсионална средина. На територији округа налази се мноштво значајних културно-историјских знаменитости. На сремској страни Новог Сада у Петроварадину, на обронцима Фрушке горе издиже се Петроварадинска тврђава. У Новом Саду је и седиште најстарије културно-научне установе српског народа – Матице српске, која је основана у Пешти, а у Нови Сад је пресељена 1864. године, као и Српског народног позоришта из 1861. године. У Бечеју је 1703. године основана прва српска основна школа, а у Сремским Карловцима 1791. године. прва српска гимназија.

Јужнобачки округ обилује бројним културним манифестацијама које се одржавају током целе године попут Стеријиног позорја, Змајевих дечјих игара и EXIT фестивала у Новом Саду, Карловачких божићних свечаности, Бранковог кола, Карловачке бербе грожђа у Сремским Карловцима, Кобасицијаде, Кулпинске свадбе, Словачких народних свечаности у Бачком Петровцу и др.

Јужнобачки управни округ је од 01. децембра 2005. године правно лице. Начин организовања и вршења послова, као и руковођење законом утврђеним пословима одређени су Уредбом о управним окрузима, чл. 38-42. Закона о државној управи.