Koordinacioni sastanak načelnika Upravnih okruga

Koordinacioni sastanak načelnika upravnih okruga održan je juče 19. septembra 2018. godine u Novom Sadu.

Sastanku su prisustvovali načelnici Upravnih okruga sa teritorije AP Vojvodine a razmatrala su se aktuelna pitanja upravnih okruga.