Načelnik

Milan Novaković

Načelnik Južnobačkog upravnog okruga je Milan Novaković.

Milan Novaković rođen je 09.11.1963. godine u Kikindi.

Po zanimanju je diplomirani inženjer poljoprivrede. Diplomirao na Fakultetu u Novom Sadu 1990. godine.

Obavljao je funkcije: v.d. direktora JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad od septembra 2012. godine, preuzimača rizika u Dunav osiguranju AD od 2009-2012. godine, menadžera javne agencije za poljoprivredu i malu privredu Opštine Kikinda, kao i rad u preduzećima Nomico doo (1994-2005) i Agrovojvodina (1991-1993).

Za narodnog polanika Republike Srbije izabran je 2014. godine.

Oženjen je i ima dvoje dece.

Načelnik Južnobačkog upravnog okruga:

  • Za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i Vladi Republike Srbije;
  • Usklađuje rad okružnih područnih jedinica i prati primenu direktiva i instrukcija koje su im izdate;
  • Prati ostvarivanje planova okružnih područnih jedinica i stara se o uslovima za njihov rad;
  • Prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama i predlaže pokretanje disciplinskog postupka protiv njih;
  • Sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koje nisu obrazovane za područje okruga;
  • Sarađuje sa opštinama i gradovima i vrši druge poslove određene zakonom;
  • Postavlja ga Vlada na pet godina, na predlog ministra nadležnog za poslove uprave, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.