Održan sastanak Ministarstva životne sredine u Južnobačkom upravnom okrugu

Ministarstvo zaštite životne sredine uvodi Sistem za ekološku inspekciju, analizu i kontrolu zagađivača koji je deo jedinstvenog Ekološkog informacionog sistema namenjen prikupljanju informacija o ekološkim problemima, zagađivačima, deponijama smeća i otpada, evidentiranju i praćenju rada službi za obezbeđenje opasnog otpada, reciklažu otpada, evidentiranju i praćenju rada službi za saniranje i otklanjanje ekoloških problema i za dvosmernu komunikaciju sa građanima u cilju informisanja o realizaciji projekta zaštite životne sredine, rešavanju ekoloških problema i podizanju svesti o ekologiji.

 U cilju implementacije jedinstvenog Ekološkog informacionog sistema Južnobački upravni okrug organizovao je uvodni sastanak 01. decembra 2021. godine na kojem su  učestovali predsednici opština, načelnici sektora za inspekcijske poslove kojima pripadaju ekološki inspektori i predstavnici komunalnih preduzeća sa teritorija opština. 

U narednom periodu biće održane i obuke za rad na sistemu.