Održana 41. sednica Okružnog štaba za vanredne situacije JBUO

Na 41. sednici Okružnog štaba za vanredne situacije JBUO, kojom je predsedavao komadant štaba Milan Novaković, donet je Akcioni plan za preduzimanje preventivnih mera karakterističnih za letnji period( u slučaju suše, požara na otvorenom i dr).

Usvojeni su izveštaji o sprovođenju preventivnih i operativnih mera zaštite od požara na otvorenom, dostignutom nivo organizovanosti i osposobljenosti vatrogasnih saveza, izvršenih priprema za odbranu od grada sa akcentom na područje JBUO, kao i usvajanje izveštaja o spremosti i kapacitetima Crvenog krsta za delovanje u velikim nesrećama i spremnosti Gorske službe spasavanja za delovanje u vanrednim situacijama.