Održana sednica Okružnog štaba za vanredne situacije

Na XXII sednici Okružnog štaba za vanrene situacie, kojom je predsedavao načelnik Južnobačkog upravnog okruga Milan Novaković, izneti su izveštaji o  dostignutom stepenu organizovanosti specijalizovanih jedinica civilne zaštite, o realizaciji preventivnih mera zaštite od požara kod subjekata koji skladište, koriste i prevoze opasne materije, kao i informacije  u vezi sa obavezama oko pripreme subjekata (sistema) za nastupajući zimski period na području JBUO.