Okrugli sto na temu sprovođenja Zakona o zaštiti potrošača

Okrugli sto na temu sprovođenja Zakona o zaštiti potrošača i inspekcijskog nadzora nad primenom zakona kod pružalaca usluga od opšteg ekonomskog interesa, održan je juče 03.oktobra 2018. godine u Regionalnoj privrednoj komori Južnobačkog upravnog okruga u Novom Sadu.

Cilj ovog sastanka je bio upoznavanje pružalaca usluga od javnog značaja sa ovim zakonom i njegovom primenom i kako bi se pojasnile obaveze prema potrošačima a takođe sagledao sadašnji nivo u primeni zakona u delu dužnosti obaveštenja potrošača, pristupu uslugama, pravu na raskid, zaštiti od obustave usluga, izdavanje računa i prijem reklamacije za usluge od opšteg ekonomskog interesa.

Učesnici okruglog stola bili su Milan Novaković, načelnik Južnobačkog upravnog okruga, Olivera Simović , direktorica RPK Novi Sad, Goran Macura, načelnik Odeljenja sektora tržišne inspekcije u Novom Sadu, Lidija Stojanović, glavni tržišni inspektor-pomoćnik ministra, predstavnici javnih komunalnih preduzeća, privrednici i drugi.