Opštine

Južnobački okrug je smešten u središnji deo Panonske nizije, u severnom delu Srbije. Ima prvorazredni saobraćajni značaj, ispresecan sa međunarodnim, magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima. Pored glavnog plovnog puta reke Dunav, Koridora 7, kroz Južnobački okrug jednim delom prolazi i Koridor 10, koji spada u značajne evropske putne pravce. Svrstan je u Trans Europian Motorways (TEM) puteve, koji između ostalog imaju za cilj povezivanje severnog i južnog dela evropskog kontinenta.

Okrug se prostire na površini od 4.015 km2, a broji ukupno 603.244 stanovnika. Opštine obuhvaćene okrugom su: Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Bečej, Beočin, Srbobran, Vrbas, Žabalj, Novi Sad, Titel, Temerin i Sremski Karlovci, unutar kojih se nalazi 77 naselja. Sedište okruga je Novi Sad, glavni grad Autonomne pokrajine Vojvodine, drugi po veličini u Srbiji u kome živi oko 300 hiljada stanovnika.

Južnobački okrug je privredno najrazvijeniji region u Srbiji. Okrug ima preko deset hiljada registrovanih malih i srednjih preduzeća. Od ukupne teritorijalne površine, obradiva poljoprivredna površina se prostire na oko 3.200 km2. Posebno su razvijeni značajni privredni i poljoprivredni kapaciteti, prerada nafte, građevinarstvo, hemijska industrija, industrija mašina, alata i prehrambena industrija.

Južnobački okrug je višenacionalna, multikulturalna i multikonfensionalna sredina. Na teritoriji okruga nalazi se mnoštvo značajnih kulturno-istorijskih znamenitosti. Na sremskoj strani Novog Sada u Petrovaradinu, na obroncima Fruške gore izdiže se Petrovaradinska tvrđava. U Novom Sadu je i sedište najstarije kulturno-naučne ustanove srpskog naroda – Matice srpske, koja je osnovana u Pešti, a u Novi Sad je preseljena 1864. godine, kao i Srpskog narodnog pozorišta iz 1861. godine. U Bečeju je 1703. godine osnovana prva srpska osnovna škola, a u Sremskim Karlovcima 1791. godine. prva srpska gimnazija.

Južnobački okrug obiluje brojnim kulturnim manifestacijama koje se održavaju tokom cele godine poput Sterijinog pozorja, Zmajevih dečjih igara i EXIT festivala u Novom Sadu, Karlovačkih božićnih svečanosti, Brankovog kola, Karlovačke berbe grožđa u Sremskim Karlovcima, Kobasicijade, Kulpinske svadbe, Slovačkih narodnih svečanosti u Bačkom Petrovcu i dr.

Južnobački upravni okrug je od 01. decembra 2005. godine pravno lice. Način organizovanja i vršenja poslova, kao i rukovođenje zakonom utvrđenim poslovima određeni su Uredbom o upravnim okruzima, čl. 38-42. Zakona o državnoj upravi.