Radni sastanak načelnika Upravnih okruga održan u Kikindi

U prostorijama Severnobanatskog upravnog okruga održan je sastanak načelnika Okruga u Vojvodini, Mačvanoskog i Kolubarskog Okruga kao i predstavnika Policije, Vojske i Bezbednosti, kako bi se pre svega, osvrnuli na aktuelnu epidemiološku situaciju, na stanje u zdravstvu i na druga dešavanja u našem društvu.

Bila je ovo prilika za razmenu iskustava i mogućnost primene primera dobre prakse i u drugim Okruzima.