Radni sastanak OPENS-a i Južnobačkog upravnog okruga

Omladinski savez udruženja „Novi Sad omladinska prestonica kulture OPENS“ u saradnji sa Južnobačkim upravnim okrugom, održali su radni sastanak sa predstavnicima Upravnih okruga sa teritorije Srbije.

Prisutne je pozdravio načelnik Južnobačkog upravnog okruga Milan Novaković i istakao značaj saranje Upravnih okruga i Omladinskog saveza.

OPENS u 2021. godini uz podršku Ministarstva omladine i sporta u Vladi Republike Srbije realizuje razvojni projekat kojim se jačaju kapaciteti udruženja mladih i udruženja za mlade da konkurišu za finansijska sredstava međunarodnih i drugih donatora i kojim se analizira i predlaže optimalan obim i model organizovanja mreže omladinskih centara u Republici Srbiji u cilju pružanja integrisanih usluga za mlade koje su dostupne svim mladima.

Zadatak ovog projekta je da obezbedi održivost kvaliteta usluga i programa za mlade u Srbiji. Ovaj izazov može se rešiti jačanjem kapaciteta svih aktera omladinske politike i uspostavljanjem prostornih kapaciteta za održavanje programa za mlade – omladinskih centara.

Sa tim u vezi, OPENS će u sklopu projekta „U centru održive omladinske politike“ posetiti 26 upravnih okruga u Republici Srbiji u kojima će biti organizovano 26 okruglih stolova sa akterima omladinske politike na kojima očekujemo učešće i 300 predstavnika jedinica lokalnih samouprava, organizacija mladih i za mlade, kao i njihovih saveza, ali i mladih.  Kao rezultat ove aktivnosti biće kreirana studija izvodljivosti uspostavljanja mreže omladinskih centara u Srbiji koja će do kraja godine biti i prezentovana javno, ali ćemo analizirati i primere dobre prakse u Srbiji i regionu.