Sastanak Radne grupe za saradnju sa okruzima

Sastanak Radne grupe za saradnju sa okruzima i koordinaciju inspekcijskog nadzora u AP vojvodini sa ministrom Brankom Ružićem održan je  29. marta 2018. godine.

Prisutnim načelnicima Upravnih okruga sa teritorije AP Vojvodine kao i predstavnicima sekretarijata obratio se ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, zatim sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković, predsednik radne grupe, kao i Danijela Lončar načelnica Južnobanatskog upravnog okruga i koordinator načelnika Upravnih okruga.

Na sastanku su iznete opšte informacije o reformi inspkcijskog nadzora, predstojeće aktivnosti i novine u radu nadzora.