TAKMIČENJE „HEROJI ZA SVE NAS“

Crveni krst Novog Sada je 11. decembra 2019. godine organizovao takmičenje na temu smanjenja rizika i ublažavanja posledica od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti. Na takmičenju je učestvovalo 40 učenika trećih razreda osnovne škole „Vasa Stajić“ koji su imali priliku da prođu kroz radionice koje su realizovali edukovani volonteri Crvenog krsta Novog Sada. Takmičarske ekipe su imale priliku da na šest radnih i četiri zabavna poligona pokažu znanja i veštine koje su stekli tokom 19 radionica u okviru programa Crvenog krsta Srbije za smanjenje rizika i ublažavanje posledica od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti. Učenici trećih razreda (104 učenika iz četiri odeljenja) su tokom realizacije projekta upoznati preko edukovanih volontera Crvenog krsta Novog Sada sa šesnaest tematskih oblasti: Integrisani sistem zaštite i spasavanja, poziv hitnim službama; Opšta bezbednost; Opasnosti u domaćinstvu; Zaštita životne sredine i klimatske promene; Poplave; Požari; Bezbednost na vodi; Ekstremni zimski uslovi; Oluje, munje, gromovi, grad; Zemljotres; Cunami; Klizišta i odroni; Vulkani; Fizička aktivnost i prva pomoć;
Podršku takmičenju i ovom programu Crvenog krsta Srbije pružili su: Milan Novaković, načelnik Južnobačkog upravnog okruga, Dragan Cvetićanin pukovnik policije, načelnik Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, Stojan Milovac, komandant Vatrograsno spasilačke brigade u Novom Sadu. Takmičare je pozdravila, u ime domaćina Branislava Tucakov, zamenik direktora OŠ „Vasa Stajić“ a prisutnima se obratio i Dragan Lazić, sekretar Crvenog krsta Novog Sada. Takmičenje su pripremili edukovani volonteri uz stručni nadzor Dejana Vučkovića, stručnog saradnika i Aleksandre Milić, koordinatora navedenog programa.
Takmičenje je jedna od aktivnosti koja se realizuje u okviru programa po osnovu člana 15 Zakona o Crvenom krstu Srbije pod nazivom ,, Efikasan odgovor Crvenog krsta na nesreće – jačanje kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i posledica od elementarnih nepogoda i drugih tipova nesreće – 2019. godina“. Dana 5. avgusta 2019. godine Vlada Republike Srbije donela je rešenja o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije po osnovu člana 15. Zakona o Crvenom krsta Srbije.
Program po osnovu člana 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije realizovan je u 46 sredina na teritoriji Republike Srbije u 83 osnovne škole;
Direktni korisnici:
– 20.000 učenika od prvog do četvrtog razreda ;
– 6.718 učenika od petog do osmog razreda;
– 440 prosvetnih radnika;
– 450 vršnjačka edukatora programa;
– 90 instruktora programa;
– 24 trenera programa smanjenja rizika i ublažavanja posledica od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti;
– 2.958 roditelja.
Opšti cilj programa po osnovu člana 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije je smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i drugih tipova nesreća jačanjem kapaciteta lokalne zajednice i podizanjem njihovo svesti o sistemu ranog upozoravanja i spremnosti za sprovođenje mera samozaštite i međusobne zaštite.
Crveni krst Novog Sada se zahvaljuje rukovodstvu OŠ „Vasa Stajić“ na čelu sa direktorom Jasminom Pastonjicki i učiteljicama ove osnovne škole na saradnji i razumevanju potrebe za ovom vrstom podizanju svesti među učenicima.

Vest preuzeta sa sajta „Crvenog Krsta“ Grada Novog Sada