Usluge

Upravni okrug je područni centar državne uprave koji je osnovan radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave, što znači da upravni okrug čine poslovi stručnih i područnih jedinica ministarstava na teritoriji okruga.

Južnobački upravni okrug sa sedištem u Novom Sadu ima Stručnu službu zaduženu za zajedničke poslove za potrebe područnih jedinica ministarstava.

Usluge koje Stručna služba vrši:

 • primanje i raspoređivanje pošte;
 • otpremanje pošte;
 • evidentiranje akata i predmeta;
 • vođenje evidencije putem automatske obrade podataka;
 • arhiviranje predmeta;
 • čuvanje registraturskog materijala i arhivske građe;
 • izlučivanje i uništavanje bezvrednog registraturskog materijala;
 • pružanje informacija o radu okruga i okružnih područnih jedinica;
 • prijem zahteva za postupanje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja;
 • neposredni prijem podnesaka stranaka koji se odnose na:
  • Inspekcija rada
   • radni odnosi
   • bezbednost na radu
   • pritužbe na rad inspektora
  • Veterinarska inspekcija
   • kontrola kvaliteta hrane životinjskog porekla
  • Poljoprivredna inspekcija
   • izdavanje fitosanitarnih uverenja
   • izdavanje rešenja za prepakivanje semena
   • odobrenje za deklarisanje semena
   • kontrola kvaliteta hrane biljnog porekla i izdavanje rešenja
   • kontrola kvaliteta vina i rakije i izdavanje rešenja
   • kontrola izdavanja državne zemlje u zakup
   • izdavanje rešenja za matične službe
  • Zdravstvena inspekcija
   • kontrola rada zdravstvenih ustanova i ordinacija kao i davanje rešenja za njihov rad
  • Turistička inspekcija
   • kontrola rada ugostiteljskih objekata i turističkih agencija
  • Tržišna inspekcija
   • kontrola rada trgovinskih i uslužnih radnji
   • kontrola kvaliteta usluga
  • Upravna inspekcija
   • kontrola rada državnih organa i ustanova
  • Ekološka inspekcija
   • kontrola rada privrednih subjekata u smislu zaštite životne sredine
  • Školska uprava
   • kontrola rada predškolskih, osnovnih i srednjih škola
   • podnošenje molbi za upis u srednju školu