Zajednička sednica Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor

U Centru za privredno-tehnološki razvoj Vojvodine,na Andrevlju, održana je sedamnaesta sednica Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor, prva zajednička sednica koordinacione komisije za inspekcijski nadzor Vlade Republike Srbije i radne grupe za saradnju sa okruzima i koordinaciju inspekcijskog nadzora u AP Vojvodini.

Sednica je održana 23. novembra kojoj su prisustvovali načelnici upravnih Okruga, ministar za državnu upravu i loklanu samoupravu Branko Ružić kao i  pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković.