Одржан састанак Министарства животне средине у Јужнобачком управном округу

Министарство заштите животне средине уводи Систем за еколошку инспекцију, анализу и контролу загађивача који је део јединственог Еколошког информационог система намењен прикупљању информација о еколошким проблемима, загађивачима, депонијама смећа и отпада, евидентирању и праћењу рада служби за обезбеђење опасног отпада, рециклажу отпада, евидентирању и праћењу рада служби за санирање и отклањање еколошких проблема и за двосмерну комуникацију са грађанима у циљу информисања о реализацији пројекта заштите животне средине, решавању еколошких проблема и подизању свести о екологији.

 У циљу имплементације јединственог Еколошког информационог система Јужнобачки управни округ организовао је уводни састанак 01. децембра 2021. године на којем су  учестовали председници општина, начелници сектора за инспекцијске послове којима припадају еколошки инспектори и представници комуналних предузећа са територија општина. 

У наредном периоду биће одржане и обуке за рад на систему.