Одржан састанак поводом Упутства за рад инспекцијских служби

Координациона комисија Владе Републике Србије односно Радна група за координацију Републичких инспекција донела је Упутство о методологији и кооординацији рада начелника Управних округа и јединица локланих самоуправа на сузбијању ширења вируса КОВИД-19.

Овим Упутством се одређује начин рада Радне групе за координацију Републичких инспекција ради примене мера за сузбијање и ширење Ковид-19, кроз појачану контролу и заједнички Инспекцијски надзор у циљу сузбијања ширења вируса Ковид-19, сагласно члану 11. Закона о инспекцијском надзору.

Састанку којем је председавао начелник Јужнобачког управног округа Милан Новаковић, присуствовали су представници санитарне, тржишне, туристичке, ветеринарске, комуналне инспекције, затим инспекције за друмски саобраћај, безбедност пловила, Инспектората за рад, пореске Управе као и Министарства унутрашњих послова.

Такође послат је допис Граду Новом Саду и свим локланим самоуправама Јужнобачког упраног округа о плану акривности контроле објеката према упутствима Радне групе за координацију републичких инспекција ради примене мера за сузбијање ширења вируса Ковид-19.