Održan kolegijum sa rukovodiocima inspekcijskih službi

Danas 28. februara 2017. godine u prostorijama Južnobačkog upravnog okruga, održan je redovan kolegijum sa načelnicima i rukovodiocima područnih jedinica ministarstava koje vrše nadzor na području JBUO.

Načelnici ispekcijskih službi su pojedinačno iznosili preduzete radnje iz delokruga svojih nadležnosti, istovremeno ukazujući na probleme i teškoće sa kojima se susreću u radu, a akcenat je na nedostatku ljudstva po inspekcijama.