Одржан колегијум са руководиоцима инспекцијских служби

Данас 28. фебруара 2017. године у просторијама Јужнобачког управног округа, одржан је редован колегијум са начелницима и руководиоцима подручних јединица министарстава које врше надзор на подручју ЈБУО.

Начелници испекцијских служби су појединачно износили предузете радње из делокруга својих надлежности, истовремено указујући на проблеме и тешкоће са којима се сусрећу у раду, а акценат је на недостатку људства по инспекцијама.