Održan Okrugli sto na temu „Sprečavanja nelojalne konkurencije u oblasti turizma i ugostiteljstva“

Turistička inspekcija pored inspekcijskog nadzora, a radi ostvarivanja ciljeva nadzora, aktivno primenjuje i preventivno delovanje kad god je svrsishodno te je juče 31. oktobra 2018. godine u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, održan okrugli sto na temu „Sprovođenja nelojalne konkurencije u oblasti turizma i ugostiteljstva“.

Okrugli sto organizovan je sa privrednim subjektima, pružaocima turističkih i ugostiteljskih usluga sa teritorija Južnobačkog upravnog okruga, sa temom nelojalne konkurencije koja se ogleda u izdavanju „stan na dan“, uslugama keteringa i organizovanje izleta i putovanja od strane fizičkih lica.

Na ovu temu zainteresovanim učesnicima obratio se Milan Novaković načelnik Južnobačkog upravnog okruga , Olivera Simović direktorica Regionalne privredne komore Novi Sad, Miroslav Laketić, načelnik Gradske uprave za inspekcijske poslove, Radoslava Rončević, načelnica turističke inspekcije odeljenja u Novom Sadu i Ljilja Zekanović, šef odseka za trgovinu i turizam inspekcije Grada Novog Sada.