Održan seminar „Socijalna zaštita u jedninicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Republički zavod za socijalnu zaštitu i Južnobački upravni okrug organizovali su regionalnu radionicu/okružni seminar „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“ a koja je održana 09. septembra 2019. godine u zgradi Regionalane privredne komore u Novom Sadu.

Ova regionalana radionica realizovana je u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ , a realizuje je SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Na seminaru su predstavljeni normativni okviri koji uređuju obaveze i odgovornosti jedinica loklane samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, mogući način uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou loklanih zajednica kao i mogućnost međuopštinske saradnje.