Одржан семинар „Социјална заштита у једниницама локалне самоуправе“

Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије, Покрајински завод за социјалну заштиту, Републички завод за социјалну заштиту и Јужнобачки управни округ организовали су регионалну радионицу/окружни семинар „Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе“ а која је одржана 09. септембра 2019. године у згради Регионалане привредне коморе у Новом Саду.

Ова регионалана радионица реализована је у оквиру Пројекта „Институционална подршка СКГО – трећа фаза“ , а реализује је СКГО уз подршку Владе Швајцарске.

На семинару су представљени нормативни оквири који уређују обавезе и одговорности јединица локлане самоуправе у обезбеђивању социјалне заштите, могући начин увећања капацитета за развој социјалних услуга на нивоу локланих заједница као и могућност међуопштинске сарадње.