Održana 42. sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Južnobačkog upravnog okruga

Na sednici Okružnog štaba za vanredne situacije Južnobačkog upravnog okruga kojom je predsedavao načelnik okruga Milan Novaković, usvojen je zapisnik sa predhodne odnosno 41. sednice Okružnog štaba a zatim se pristupilo usvajanju predloga Plana rada Okružnog štaba za 2023. godinu.

Ramatrali su se i usvajali izveštaji o izvršenim pripremama za preduzimanje mera zaštite i spasavanja za jesenji i zimski period 2022/2023, izveštaji o dostignutom stepenu popunjenosti i obučenosti za delovanje specijalnih jedninica civilne zaštite, izveštaji o preduzetim merama zaštite od požara na otovrenom prostoru i šumskim kompleksima  kao i izveštaji o pripremi za odbranu od leda na rekama sa akcentom na reci Dunav u sezoni 2022/2023.god i stanje odbrambenih nasipa.