Одржана 42. седница Окружног штаба за ванредне ситуације Јужнобачког управног округа

На седници Окружног штаба за ванредне ситуације Јужнобачког управног округа којом је председавао начелник округа Милан Новаковић, усвојен је записник са предходне односно 41. седнице Окружног штаба а затим се приступило усвајању предлога Плана рада Окружног штаба за 2023. годину.

Раматрали су се и усвајали извештаји о извршеним припремама за предузимање мера заштите и спасавања за јесењи и зимски период 2022/2023, извештаји о достигнутом степену попуњености и обучености за деловање специјалних једниница цивилне заштите, извештаји о предузетим мерама заштите од пожара на отовреном простору и шумским комплексима  као и извештаји о припреми за одбрану од леда на рекама са акцентом на реци Дунав у сезони 2022/2023.год и стање одбрамбених насипа.