Održana obuka inspektora zaštite životne sredine

Ministrstvo zaštite životne sredine uvelo je Sistem za ekološku inspekciju, analizu i kontrolu zagađivača koji je deo jedinstvenog Ekološkog informacionog sistema namenjen prikupljanju informacija o ekološkim problemima, zagađivačima, deponijama smeća i otpada, evidentiranju i praćenju rada službi za obezbeđenje opasnog otpada, reciklažu otpada, dvosmernu komunikaciju sa građanima u cilju informisanja o realizaciji projekta zaštite životne sredine, rešavanju ekoloških problema i podizanju svesti o ekologiji.

Tim povodom Ministarsvo zaštite životne sredine a u organizaciji Južnobačkog upravnog okruga, održalo je obuku inspektora zaštite životne sredine i predstavnika JLS za rad na aplikaciji.

Sastanku je prisustvovala državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Jelena Tanasković, načelnik Južnobačkog upravnog okruga Milan Novaković, predstavnici loklanih samouprava Južnobačkog i Sremskog upravnog okruga, rukovodioci inspekcijskih službi, komunalni inspektori i predstavnici komunalnih preduzeća.