Одржана обука инспектора заштите животне средине

Министрство заштите животне средине увело је Систем за еколошку инспекцију, анализу и контролу загађивача који је део јединственог Еколошког информационог система намењен прикупљању информација о еколошким проблемима, загађивачима, депонијама смећа и отпада, евидентирању и праћењу рада служби за обезбеђење опасног отпада, рециклажу отпада, двосмерну комуникацију са грађанима у циљу информисања о реализацији пројекта заштите животне средине, решавању еколошких проблема и подизању свести о екологији.

Тим поводом Министарсво заштите животне средине а у организацији Јужнобачког управног округа, одржало је обуку инспектора заштите животне средине и представника ЈЛС за рад на апликацији.

Састанку је присуствовала државна секретарка у Министарству заштите животне средине Јелена Танасковић, начелник Јужнобачког управног округа Милан Новаковић, представници локланих самоуправа Јужнобачког и Сремског управног округа, руководиоци инспекцијских служби, комунални инспектори и представници комуналних предузећа.