Održana sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Južnobačkog upravnog okruga

U utorak 24. januara 2023. godine održana je 43. sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Južnobačkog upravnog okruga kojom je predsedavao načelnik Okruga Milan Novaković.

Razmatrali su se i usvojili Izveštaji o radu za 2022. godinu, Izveštaji o sprovođenju preventivnih mera zaštite od požara sa posebnim osvrtom na stanje zaštite u ugostiteljskim objektima, Izveštaji o stanju i dostignutom nivou organizacije sistema ranog upozoravanja, obaveštenja i uzbunjivanja .

Razmatrali su se i Izveštaji o funkcionisanju Gradskog i opštinskih štabova za vanredne situacije na području JBUO kao i Izveštaji o realizovanim obukama vežbama i drugim oblicima osposobljavanja i stručnog usavršavanja iz nadležnosti Uprave za VS u Novom Sadu.