Одржана седница Окружног штаба за ванредне ситуације Јужнобачког управног округа

У уторак 24. јануара 2023. године одржана је 43. седница Окружног штаба за ванредне ситуације Јужнобачког управног округа којом је председавао начелник Округа Милан Новаковић.

Разматрали су се и усвојили Извештаји о раду за 2022. годину, Извештаји о спровођењу превентивних мера заштите од пожара са посебним освртом на стање заштите у угоститељским објектима, Извештаји о стању и достигнутом нивоу организације система раног упозоравања, обавештења и узбуњивања .

Разматрали су се и Извештаји о функционисању Градског и општинских штабова за ванредне ситуације на подручју ЈБУО као и Извештаји о реализованим обукама вежбама и другим облицима оспособљавања и стручног усавршавања из надлежности Управе за ВС у Новом Саду.