Održana XXXIX sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Južnobačkog upravnog okruga

Na XXXIX sednici Okružnog štaba za vanredne situacije Južnobačkog upravnog okrug koja je održana 30. decembra 2021. godine a kojom je predsedavao načelnik okruga-komadant Okružnog štaba Milan Novaković, predložen je plan rada Okružnog štaba za 2022. godinu, razmatrali su se izveštaji o preduzetim preventivnim mera za letnji period 2021 god kao i pripremama za preduzimanje operativnih mera zaštite za zimski period 2021/2022. god.

Usvojeni su Izveštaji o stanju izrađenosti Procene smanjenja rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja na području JBUO, Izveštaji o pripremi odbrane od leda na rekama kao i Izveštaji o dostignutom stepenu popunjenosti i opremljenosti jedinica civilne zaštite na području JBUO.