Одржана XXXIX седница Окружног штаба за ванредне ситуације Јужнобачког управног округа

На XXXIX седници Окружног штаба за ванредне ситуације Јужнобачког управног округ која је одржана 30. децембра 2021. године а којом је председавао начелник округа-комадант Окружног штаба Милан Новаковић, предложен је план рада Окружног штаба за 2022. годину, разматрали су се извештаји о предузетим превентивним мера за летњи период 2021 год као и припремама за предузимање оперативних мера заштите за зимски период 2021/2022. год.

Усвојени су Извештаји о стању израђености Процене смањења ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања на подручју ЈБУО, Извештаји о припреми одбране од леда на рекама као и Извештаји о достигнутом степену попуњености и опремљености јединица цивилне заштите на подручју ЈБУО.