Sastanak na temu Kameničke ade u Novom Sadu

U sredu 20. aprila 2021. godine, u Južnobačkom upravnom okrugu, održan je sastanak na temu rešavanja dugogodišnjeg problema nelegalnih objekata i bespravnog zauzeća na prostoru Kameničke ade u Novom Sadu.

Sastanku kojem je predsedavao načelnik Južnobačkog upravnog okruga Milan Novaković, prisustvovali su predstavnici Grada Novog Sada, Autonomne pokrajine Vojvodine, JVP „Vode Vojvodine“ , JP „Vojvodinašume“ kao i Gradske uprave za inspekcijske poslove.

Cilj sastanka je bio pokretanje inicijate za utvrđivanje nadležnosti nad određenim parcelama na prostoru Kameničke ade, kao i utvrđivanje mera koje su neophodne da se prostor oslobodi od nelegalnih objekata, spreči zauzeće prostora i stvore uslovi da se prostor privede nameni.