Састанак на тему Каменичке аде у Новом Саду

У среду 20. априла 2021. године, у Јужнобачком управном округу, одржан је састанак на тему решавања дугогодишњег проблема нелегалних објеката и бесправног заузећа на простору Каменичке аде у Новом Саду.

Састанку којем је председавао начелник Јужнобачког управног округа Милан Новаковић, присуствовали су представници Града Новог Сада, Аутономне покрајине Војводине, ЈВП „Воде Војводине“ , ЈП „Војводинашуме“ као и Градске управе за инспекцијске послове.

Циљ састанка је био покретање иницијате за утврђивање надлежности над одређеним парцелама на простору Каменичке аде, као и утврђивање мера које су неопходне да се простор ослободи од нелегалних објеката, спречи заузеће простора и створе услови да се простор приведе намени.