КОНТАКТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ e-mail: inspektor.jbuo@juznobacki.okrug.gov.rs

КОНТАКТ ЦЕНТАР ИНСПЕКЦИЈА

НА ПОДРУЧЈУ ЈУЖНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

ЗА:

– ПРЕДСТАВКЕ – у области инспекцијског надзора и

– ПРИТУЖБЕ – на рад службених лица инспекције

ЗА:

СВЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

(РЕПУБЛИЧКЕ, ПОКРАЈИНСКЕ И ЛОКАЛНЕ)

НА ПОДРУЧЈУ ЈУЖНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Начин подношења представки и притужби:

 

1)           путем e-mail:  inspektor.jbuo@juznobacki.okrug.gov.rs

 

2)           поштом или личном предајом писмена: Нови Сад, Булевар М. Пупина 10

 

3)           телефоном: 0800/323 327 (радним данима од 08,00 до 14,00 часова)

 

Представке и притужбе се подносе на прописаним обрасцима  

КОЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ СА ОВОГА САЈТА!