ОБАВЕШТЕЊЕ!

Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину, бити одржан у трајању од 30 дана, у периоду од 5. априла до 5. маја 2021. године.

У складу са одредбама закона, комплетан материјал у аналогном и дигиталном фомату биће изложен у граду Новом Саду, а остале јединице локалне самоуправе на подручју Јужнобачког управног округа ће материјал изложити само у дигиталној форми.

Обезбедиће се пружање стручне помоћи при тумачењу изложених материјала заинтересованим лицима сваког радног дана у току трајања јавног увида, уз строго поштовање мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19.