Одржан колегијум са руководиоцима инспекцијских служби

Начелник Јужнобачког управног округа, Милан Новаковић одржао је30. јануара. 2017. године, редован колегијум са руководиоцима подручних јединица министарстава које врше надзор на подручју Јужнобачког управног округа.