Одржан колегијум са руководиоцима инспекцијских служби

Начелник Јужнобачког управног округа Милан Новаковић, одржао је први колегијум  са руководиоцима подручних јединица министарстава које врше надзор на подручју Јужнобачког управног округа.

Том приликом руководиоци инспекција представили су рад својих одсека/одељења, планове за наредни период и изнели проблеме са којима се сусрећу у раду.

Договорено је да се у наредном периоду начелнику Округа изнесу конкретни проблеми сваког одељења појединачно као и предлози за њихово решење.