Одржан редован колегијум са руководиоцима инспекцијских служби

Начелник Јужнобачког управног округа Милан Новаковић, одржао је редован колегијум са руководиоцима подручних јединица министарстава које врше надзор на подручју Јужнобачког управног округа у петак 29. септембра 2023. године на којем су поднети извештаји о раду инспекцијских служби за предходни као и план рада за наредни месец.

Једна од главних тема састанка био је рад Е-писарнице.