Одржан састанак поводом спровођења Закона о озакоњењу објеката

У уторак 19. септембра 2017. године, одржан је састанак са представницима локалних самоуправа Јужнобачког управног округа укључених у спровођење Закона о озакоњењу.

Састанак је одржан на молбу локалних самоуправа како би се отклониле све недоумице и појаснила улога Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, као другостепеном органу у поступку спровођења Закона о озакоњењу, а све у циљу бржег и ефикаснијег спровођења наведеног Закона.