Одржан састанак поводом стања безбедности саобраћаја у Јужнобачком округу

Ступањем на снагу Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ , број 8/2020) ближе је уређена организација, начин рада, ивештавање и праћење рада савета.

Тим поводом у уторак 23. фебруара 2021. године у просторијама Јужнобачког управног округа одржан је састанак којем је председавао начелник Округа Милан Новаковић а на којем су били присутни представници Града Новог Сада, Агенције за безбедност саобраћаја као и Полицијске управе Нови Сад.