Одржана редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације ЈБУО

У четвртак 21. децембра 2023. године одржана је 45. седница Окружног штаба за ванредне ситуације Јужнобачког управног округа којом је председавао начелник Округа Милан Новаковић.

Након усвајања Записника са 44. седнице Окружног штаба за ванредне ситуације , разматрали су се извештаји о достигнутом степену обучености и спремности за деловање специјализованих јединица цивилне заштите, достигнутом нивоу организације и функционисање система раног упозоравања и обавештавања.

Усвајање извештаја о припреми за одбрану од леда на рекама са акцентом на реци Дунав за сезону 2023/2024. године као и усвајање Извештаја о реализованој обуци, вежбама и другим облицима оспособљавања и стручног усавршавања из надлежности Управе за ВС у Новом Саду у 2023. години.