Отварајућа конференција пројекта – Темерин

Начелник Јужнобачког управног округа Милан Новаковић, присутвовао је јуче отварајућој конференцији пројекта под називом „Иновативно -технолошки центар за развој металске индустрије ИТЦ МИнд“.

Циљ овог пројекта је повећавање конкурентности малих и средњих предузећа у металној индустрији у прекограничном региону успостављањем институционалног оквира за подстицање и генерисање иновација, индетификацију иновација, развоја и имплементацију, као и повећење његовог потенцијала за запошљавање.

Партнери на пројекту су : Војводина метал класер – Темерин и едукативни центар за обуку -Нови Сад као и ArchEnergy -klaser Segedin i „Deri Mikša“ -srednjoškolski centar Segedin.