Радни састанак у Јужнобачком управном округу

Радни састанак са члановима оперативног тима за праћење нелегалног промета дувана, одржан је у петак 28.10.2016. године у просторијама Јужнобачког управног округа.

Опетаривни тим је образован на основу иницијативе Министарства за државну управу и локлану самоуправу, са циљем да се направе оперативни планови инспекцијског надзора, са дефинисаним активностима које је потребно предузети и роковима за њихово спровођење, да се у оперативне планове надзора унесу подаци о успостављеној сарадњи и координацији са другим инспекцијама, полицијом и другим службама у општинама, градовина и управним окрузима.

Након тога предвиђене активности уносе се у Годишњи план надзора за 2017. годину и достављају начелницима управних округа, који ће потом извештавати Министарство државне управе и локлане смаоуправе.