Седница Окружног штаба за ванредне ситуације

На XVII седници Окружног штаба за ванредне ситуације Јужнобачког управног округа, којом је председавао начелник Округа Милан Новаковић, изнети су извештаји о стању извршених припрема одбране од града, стању, спремности и капацитетима Црвеног крста, као и извештај планова заштите од удеса.

Било је речи о достигнутом степену организованости специјализованих јединица цивилне заштите, које образује Муп – Сектор за ванредне ситуације ,а такође је поднет извештај о стању заштите од пожара код субјеката који складиште, користе и превозе опасне материје.